O nas

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe (BTN) od 1959 roku jest dobrowolnym, samorządowym zrzeszeniem osób prowadzących działalność o charakterze niezarobkowym. Celem Towarzystwa jest integracja bydgoskiej społeczności akademickiej, poprzez stymulowanie i kultywowanie życia naukowego we wszystkich dziedzinach wiedzy.

Wspiera inicjatywy społeczne w skali lokalnej oraz regionalnej, pobudzając aktywność środowisk na rzecz popularyzacji Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego.

Rozwija badania naukowe, poprzez koordynację prac z uczelniami wyższymi, a także innymi instytucjami zajmującymi się nauką. Jest nie tylko ośrodkiem wymiany myśli, ale łącznikiem osiągnięć badawczo-poznawczych z praktyką gospodarczą, społeczną, jak również edukacyjną.

Statut

Aktualny Statut BTN