Zarząd

Skład Zarządu BTN (2020-2024)

Prezydium Zarządu

Prezes: prof. dr hab. inż. Marek Bieliński
Wiceprezes: dr hab. inż. Marek Macko, prof. UKW
Wiceprezes: prof. dr hab. inż. Andrzej Tomporowski
Sekretarz Generalny: dr Jolanta Cichowska

Członkowie Zarządu

dr inż. Piotr Muzyczuk
dr hab. Benedykt Stanisław Odya, prof. UKW
dr hab. Marcin Skinder, prof. UKW
dr inż. Mścisław Śrutek
prof. dr hab. Jacek Woźny
dr inż. Renata Zborowska-Dobosz

Komisja Rewizyjna (2020-2024)

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Joachim Zimniak
Członkowie: dr hab. inż. Beata Jędrzejewska, prof. UTP
dr inż. Maria Kowalska