Poprzednie kadencje

19. kadencja
2016 – 2020

Osoba Stanowisko Data
prof. dr hab. inż. Marek Bieliński prezes
dr hab. inż. Marek Macko wiceprezes
dr hab. inż Andrzej Tomporowski, prof. UTP wiceprezes
dr n. med. Arkadiusz Kuziemski sekretarz generalny
dr Jolanta Cichowska członek
prof. dr hab. inż. Józef B. Flizikowskiczłonek
dr inż. Piotr Muzyczuk członek
dr n. med. Maciej Socha członek
dr inż. Mścisław Śrutek członek
prof. dr hab. Jacek Woźny członek

18. kadencja
2012 – 2016

Osoba Stanowisko Data
prof. dr hab. inż. Marek Bieliński prezes
prof. dr hab. inż Józef B. Flizikowski wiceprezes
prof. dr hab. Jacek Woźny wiceprezes
dr n. med. Arkadiusz Kuziemski sekretarz generalny
prof. dr hab. Jerzy Gaca dr h.c. członek
prof. dr hab. inż. Marek Jerzyczłonek
prof. dr hab. n. med Kornelia Kędziora-Kornatowska członek
prof. dr hab n. med. Roman Kotzbach członek
prof. dr hab. Bernard Mendlik członek
mgr Arleta Szcząchor-Perkowska członek
prof. dr hab. inż. Joachim Zimniak przewodniczący komisji rewizyjnej
dr inż. Maria Kowalskaczłonek komisji rewizyjnej
mgr Alicja Jodko-Wojtyna członek komisji rewizyjnej

17. kadencja
03.2008-2012

Osoba Stanowisko Data
prof. dr hab. inż. Marek Bieliński prezes
prof. dr hab. inż Józef B. Flizikowski wiceprezes
prof. dr hab. Jacek Woźny wiceprezes
dr Radosław Sajna sekretarz generalny
prof. dr hab. Janusz Kutta sekretarz generalny
prof. dr hab. inż. Marek Jerzyczłonek
prof. dr hab. n. med Zygmunt Mackiewicz członek zmarł 08.10.2015
mgr Arleta Szcząchor-Perkowska członek
prof. dr hab. Henryk Z. Wrembel członek, prezes honorowy zmarł 18.03.2014
prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski członek
dr Andrzej Bogucki przewodniczący komisji rewizyjnej
dr inż. Maria Kowalskaczłonek komisji rewizyjnej
prof. dr hab. inż. Hubert Latoś członek komisji rewizyjnej

16. kadencja
16.03.2005 – …03.2008

Osoba Stanowisko Data
prof. dr hab. Henryk Wrembel prezes
prof. dr hab. Marek Bieliński wiceprezes
prof. dr hab. Jacek Woźny wiceprezes
prof. dr hab. Janusz Kutta sekretarz generalny
dr inż. Maria Kowalska skarbnik do 15.01.2007 r.
vacat redaktor naczelny
prof. dr hab. Józef Flizikowski członek od 14.03.2007 r.
prof. dr hab. h.c. Jerzy Gaca członek
dr Jerzy Wojciak członek
dr hab. Andrzej Wrzyszczyński członek
prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski przewodniczący WNH od.
vacat przewodniczący WNM
prof. dr inż. Julian Piotr Kluczek przewodniczący WNP od 13.02.1975 r
vacat przewodniczący WNT

15. kadencja
11.03.2002 – 16.03.2005

Osoba Stanowisko Data
prof. dr hab. Jerzy Gaca prezes do 26.03.2003
prof. dr hab. Henryk Wrembel** prezes od 31.03.2003
prof. dr hab. med. Zdzisław Boroń wiceprezes do 19.12.2002*)
prof. dr hab. med. Zygmunt Mackiewicz wiceprezes od 31.03.2003
prof. dr hab. Henryk Wrembel** wiceprezes do 31.03.2003
dr Grzegorz Dominiak sekretarz generalny
dr inż. Maria Kowalska                     członek od 31.03.2003
dr Grzegorz Dominiak redaktor naczelny od 15.03.2004
prof. dr hab. Zdzisław Biegański, członek od 15.03.2004
prof. dr hab. Jerzy Gaca członek od 26.03.2003
dr Grzegorz Grzmot-Bilski członek
dr Maria Kowalska członek do 26.03.2003
dr Janusz Kutta członek od 26.03.2003
doc. mgr Krzysztof Sikora członek od 15.03.2004
dr Jerzy Wojciak członek
dr Andrzej Wrzyszczyński członek od 26.03.2003
prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski przedstawiciel WNH od 26.03.2003
prof. dr hab. med. Zdzisław Boroń, przewodniczący WNM do 19.12.2002
vacat przewodniczący WNM od 19.12.2002
prof. dr inż. Julian Piotr Kluczek przewodniczący WNP
prof. dr hab. Inż. Franciszek Kozicki przewodniczący WNT
*) Data śmierci prof. dr hab. med. Zdzisława Boronia**)zmarł 18 marca 2014 r.

14. kadencja
23.11.1998 – 11.03.2002

Osoba Stanowisko Data
prof. dr hab. Adam Ryszard Sudoł prezes
prof. dr hab. med. Zdzisław Boroń wiceprezes
prof. dr hab. Jerzy Gaca wiceprezes
dr Jerzy Wojciak sekretarz generalny
vacat redaktor naczelny
dr Zdzisław Biegański członek
prof. dr hab. Jan Talar członek
dr inż Sławomir —ak członek
prof. dr hab. Łucja Szewczyk członek od 1999 r.
vacat przewodniczący WNH
prof. dr hab. med. Zdzisław Boroń, przewodniczący WNM
prof. dr inż. Julian Piotr Kluczek, przewodniczący WNP
prof. dr hab. inż. Franciszek Kozicki przewodniczący WNT

13. kadencja
10.01.1995 – 23.11.1998

Osoba Stanowisko Data
prof. dr hab. Jerzy Gaca prezes
prof. dr hab. med. Zdzisław Boroń wiceprezes
dr Jerzy Wojciak sekretarz generalny
dr Grzegorz Dominiak redaktor naczelny
prof. dr hab. med. Zygmunt Mackiewicz członek
prof. dr hab. med. Anna Balecr-Boron członek
prof. dr hab. Eugeniusz Bielicki przewodniczący WNH
prof. dr hab. Zdzisław Boroń przewodniczący WNM
prof. dr hab. Julian Piotr Kluczek przewodniczący WNP
prof. dr hab. Franciszek Kozicki przewodniczący WNT

13. kadencja
10.01.1995 – 23.11.1998

Osoba Stanowisko Data
prof. dr hab. Izydor Gutmański prezes
prof. dr hab. Jerzy Gaca wiceprezes
mgr Edward Szmańda sekretarz generalny
prof. dr hab. med. Anna Balcar-Boron redaktor naczelny
prof. dr hab. med. Zygmunt Mackiewicz członek
prof. dr hab. Eugeniusz Bielicki przewodniczący WNH
prof. dr hab. med. Zdzisław Boroń przewodniczący WNM
prof. dr hab. Julian Piotr Kluczek przewodniczący WNP
prof. dr hab. Franciszek Kozicki przewodniczący WNT

11. kadencja
…1990 (?) – 21.10.1993

Osoba Stanowisko Data
prof. dr hab. med. Roman Mazur prezes
prof. dr hab. med. Zygmunt Mackiewicz wiceprezes
(?) wiceprezes
doc dr hab. Krystyna Kwaśniewska sekretarz generalny
Prof. dr hab. Stanisław Betlejewski redaktor naczelny
(?) członek
(?) członek
(?) członek
(?) członek
(?) przewodniczący WNH
prof. dr hab. med. Zdzisław Boroń przewodniczący WNM
prof. dr hab. Julian Piotr Kluczek przewodniczący WNP
prof. dr hab. Franciszek Kozicki przewodniczący WNT

10. kadencja
11.10.1987 – …….1990

Osoba Stanowisko Data
prof. dr hab. Edmund Trempała prezes
prof. dr hab. med. Zygmunt Mackiewicz wiceprezes
prof. dr hab. Józef Szala wiceprezes
doc. dr hab. Krystyna Kwaśniewska sekretarz generalny
prof. dr hab. med. Roman Mazur redaktor naczelny
inż. dr inż. Stanisław Betlejewski członek
inż. dr inż. Adam Bilikiewicz członek
inż. dr inż. Zbigniew Cieśliński członek
doc. dr inż. Gerard Drewa członek
inż. dr inż. Izydor Gutmański członek
doc. dr inż. Jan Klugiewicz członek
doc. dr Jerzy Konieczny członek
doc. dr inż. inż. Bronisław Siołkowski członek
prof. dr hab. Józef Szala członek
doc. dr inż. Eugeniusz Bielicki, przewodniczący WNH
prof. dr hab. med. Zdzisław Boroń, przewodniczący WNM od 25.05.1988
prof. dr hab. Julian Piotr Kluczek, przewodniczący WNP
doc. dr inż. Franciszek Kozicki przewodniczący WNT

9. kadencja
19.12.1984 – 11.10.1987

Osoba Stanowisko Data
prof. dr hab. med. Jan Domaniewski prezes
doc. dr Michalina Sierocka wiceprezes
prof. dr hab. Jerzy Wiśniowski wiceprezes do 14.10.1985
prof. dr hab. Edmund Trempała wiceprezes od 03.03.1986
doc. dr hab. Krystyna Kwaśniewska sekretarz generalny
prof. dr hab. Edmund Trempała redaktor naczelny do 03.03.1986
prof. dr hab. med. Roman Mazur redaktor naczelny od 03.03.1986
doc dr hab. med. Roman Mazur członek prezydium do 03.03.1986
prof. dr hab. Stanisław Betlejewski członek
doc. dr Alfons Borchardt członek
prof. dr hab. med. Zdzisław Boroń członek
prof. dr hab. Zbigniew Cieśliński członek
doc. dr Jerzy Konieczny członek
doc. dr hab. med. Zygmunt Mackiewicz członek do X.1986
prof. dr hab. Irena Michalska członek
doc. dr Michalina Sierocka członek
dr Stanisław Smarzyński członek
doc. dr Krzysztof Wernerowski członek
dr Edmund Zarzycki przewodniczący WNH
prof. dr hab. Lesław Wichliński przewodniczący WNM*) do XI 1986
doc. dr hab. med. Zygmunt Mackiewicz przewodniczący WNM*) od XI 1986
doc. dr hab. Julian Piotr Kluczek, przewodniczący WNP
doc. dr hab. Inż. Józef Szala przewodniczący WNH
*)Wydział Nauk Medycznych, WNM, powołano na Walnym Zebraniu 25 kwietnia 1986 r.

8. kadencja
27.05.1981 – 19.12.1984

Osoba Stanowisko Data
prof. dr hab. med. Jan Domaniewski prezes
doc. dr inż. Krzysztof Wernerowski wiceprezes
prof. dr Jerzy Wiśniowski wiceprezes
doc. dr hab. Krystyna Kwaśniewska sekretarz generalny
prof. dr hab. Edmund Trempała redaktor naczelny
prof. dr hab. Adam Bilikiewicz członek
doc. dr Jerzy Konieczny członek e
doc. dr hab. med. Zygmunt Mackiewicz członek
doc. dr hab. Władysław Malukiewicz członek
doc. dr hab. med. Roman Mazur członek
prof. dr hab. Irena Michalska członek
doc. dr hab. Roman Ossowski członek
doc. dr hab. Janusz Rulka członek
doc. dr Alfons Borhardt członek
mgr Andrzej Szwalbe członek
dr Ryszard Kabaciński przewodniczący WNH
prof. dr hab. Julian Piotr Kluczek, przewodniczący WNP
doc dr hab. Michalina Sierocka przewodniczący WNT

7. kadencja
18.03.1978 – 27.05.1981

Osoba Stanowisko Data
doc. dr hab. Henryk Bednarski prezes do 05.11.1980
prof. dr hab. med. Jan Domaniewski prezes od 05.11.1980
prof. dr hab. Edmund Trempała wiceprezes
prof. dr hab. Jerzy Roszak wiceprezes
doc. dr Krystyna Kwaśniewska sekretarz generalny
doc. dr hab. med. Jan Domaniewski z-ca. sekretarza generalnego do 05.11.1980
prof. dr Jerzy Wiśniowski redaktor naczelny
mgr Tadeusz Esman członek
doc. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski, członek
prof. dr hab. inż. Zygmunt Kin członek
doc. dr Jerzy Konieczny członek
mgr Andrzej Szwalbe członek
doc. dr hab. Janusz Rulka, przewodniczący WNH
doc. dr hab. Julian Piotr Kluczek, przewodniczący WNP
doc. dr hab. Krzysztof Wernerowski, przewodniczący WNT