Członkowie

Liczba członków Towarzystwa: ok. 200
Zgłoszenie nowego członka do Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego wymaga wypełnienia  i wysłania deklaracji na adres:

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
ul. Jezuicka 4, 85-102 Bydgoszcz
NIP 953 10 80 812

Składki członkowskie można wpłacać na konto bankowe:
Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
Bank Pekao S.A. 
Nr 59 1240 6452 1111 0010 4780 6121
składka roczna wynosi min. 50 zł

Uprzejmie prosimy Członków BTN o regularne opłacanie składek członkowskich. 
Zgodnie z paragrafem 16 pkt. 4 Statutu Towarzystwa skreślenie z listy członków (uchwałą Zarządu) następuje na skutek zalegania w opłacaniu składek przez trzy lata.

Deklaracja członkowska w formacie PDF lub DOC.