Kontakt

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
ul. Jezuicka 4
85-102 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
NIP: 953-10-80-812, REGON: 007022855
KRS 0000053866

Bank Pekao S.A.
NRB: 59 1240 6452 1111 0010 4780 6121

e-mail: biuro.btn@gmail.com
tel. +48 52 554 51 74