Konferencje

Konferencje i seminaria organizowane bądź współorganizowane przez Bydgoskie Towarzystwo Naukowe:

8 grudnia br. o godz. 10 odbyła się konferencja „Czystość szpitalna – systemy zintegrowane na przykładzie rozwiązań Centrum Onkologii w Bydgoszczy”.

Miejsce konferencji:  Sala audytoryjnej Innowacyjnego Forum Medycznego Centrum Onkologii w Bydgoszczy przy ul. Romanowskiej 2

Program konferencji


Komisja Językoznawcza BTN i Katedra Germanistyki UKW we współpracy z Katedrą Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej wraz z Instytutem Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej UKW zorganizowała w XI konferencję naukową
JĘZYK – OBRAZ – DYSKURS w dniach 17-18 listopada 2016 r.

Formularz

Zaproszenie


Komisja Językoznawcza Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego oraz Zakład Komunikacji Językowej (Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej) wraz z Katedrą Germanistyki oraz Instytutem Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizowali konferencję naukową na temat: „JĘZYK – TECHNOLOGIE – INTERNET”, która odbyła się w dniach  9-10 listopada 2015 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy pl. Kościeleckich 8.
Szczegóły: http://www.btn.bydgoszcz.pl


8 października 2015 r. odbyła się konferencja naukowo-techniczna pn. „Zarządzanie odpadami medycznymi i weterynaryjnymi” pod Honorowym Patronatem – p. Janusza Ostapiuka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska. Konferencja miała miejsce w Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka, sala konferencyjna nr 1 w Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu przy ul. dr Romanowskiej 1 w Bydgoszczy.

Program konferencji


W dniach 09-10.10.2014 r. przy ul. Jagiellońskiej 11 w Bydgoszczy odbyła się krajowa konferencja nt. JĘZYK – URZĄD – PRAWO„, zorganizowana przez Komisję Językoznawczą Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego oraz Zakład Stylistyki i Pragmatyki Językowej Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.


Informujemy, iż w listopadzie 2013 r. odbyła się konferencja naukowa nt. „Aspekty sanitarne i inżynieryjne odpadów ściekowych (Kanalizacja, oczyszczanie ścieków, utylizacja osadów ściekowych – warunek czystego i bezpiecznego środowiska)„, która miała miejsce w Muzeum Wodociągów Las Gdański, przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy.

Program konferencji


26 listopada 2013 r. odbyła się konferencja naukowo-techniczna nt. „Czystość szpitalna – zintegrowane systemy na przykładzie rozwiązań Centrum Onkologii w Bydgoszczy„. Miejsce konferencji – sala w Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu przy ul. I. Romanowskiej 2.

Program konferencji


W dniach 15-16 listopada 2013 r. odbyła się IV Konferencja Władz Uczelni Regionu Kujawsko-Pomorskiego w OW POLONEZ w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim.

Program konferencji


Komisja Językoznawcza Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego oraz Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa we współpracy z Instytutem Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, Katedrą Germanistyki, a także Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zorganizowała konferencję nt. „JĘZYK – ESTETYKA – SZTUKA„. Konferencja odbyła się 11 października 2013 r. w budynku Instytutu Filologii Polskiej UKW przy ul. Jagiellońskiej 11.

Program konferencji


6 grudnia 2012 r. odbyła sie konferencja naukowa nt. „Gospodarka odpadami medycznymi i weterynaryjnymi na przykładzie rozwiązań Centrum Onkologii„, która miała miejsce w Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, sala konferencyjna nr 1072 w zespole głównym.

Program konferencji


W dniach 16-17 listopada 2012 r. odbyła się VIII Konferencja Władz Uczelni Regionu Kujawsko-Pomorskiego w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim. 

Program konferencji


12 października 2012 r. odbyła się konferencja naukowa „Zakażenie szpitalne – aktualne problemy” w sali narad Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75. Organizatorzy: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Patronat Konferencji: Prorektor UMK w Toruniu ds. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Program konferencji


Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Zarząd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego z siedzibą w Krakowiezorganizował24-25 września 2012r. LXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego nt. „METODOLOGICZNE ASPEKTY PRAGMALINGWISTYKI. Zjazd odbył się w Auli Collegium Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy ul. Kopernika 1. Patronat nad Zjazdem objęło Bydgoskie Towarzystwo Naukowe.

Program konferencji


W dniach 17-18 września 2012 r. odbyła się  VII konferencja naukowa nt. JĘZYK – WIELOKULTUROWOŚĆ – TOŻSAMOŚĆ” w budynku Instytutu Filologii Polskiej UKW przy ul. Jagiellońskiej 11, (organizatorzy – Komisja Językoznawcza Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego oraz Zakład Językoznawstwa Historycznego i Kulturowego wraz z Pracownią Polszczyzny i Kultury Regionalnej Instytutu Filologii UKW).

Program konferencji


W dniach 3-6 czerwca 2012 r. odbyła się 46. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.”Mikrobiologia w ochronie zdrowia człowieka i środowiska„. Konferencja odbyła się w Audytorium Novum UTP przy ul. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy. Patronat honorowy: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Bydgoszczy. Konferencję dofinansowali: Polska Akademia Nauk, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Program konferencji


16 marca 2012 r. odbyła się Konferencja Naukowa nt. „Jakość wody w Bydgoszczy – aspekty zdrowotne i inżynierii sanitarnej„. Konferencja odbyła się w sali Audytorium Novum UTP przy ul. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy. Organizatorzy: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Spółka z o.o., Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy. Partnerzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy.
Relacja wideo : https://www.youtube.com/watch?v=vbrjnsSbNxo

Program konferencji


22 lutego 2012 r. odbyła się jubileuszowa 100. sesja Bydgoskiego Kolokwium Wiedzy o Ziemi w sali UM im. W. Łochowskiego 2 w Bydgoszczy.

Program konferencji


17 listopada 2011 r. odbyła się Konferencja naukowa nt. „Profilaktyka zakażeń szpitalnych” w sali konferencyjnej Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Organizator: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe i Centrum Onkologii w Bydgoszczy.


W dniach 22-23 września 2011 r. odbyła się VI ogólnopolska konferencję naukową „JĘZYK – NATURACYWILIZACJA” w budynku Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Jagiellońskiej 11 w Bydgoszczy.


W dniach 22-23 października 2010 r. odbyła się VII Konferencja Władz Uczelni Regionu Kujawsko-Pomorskiego, która miała miejsce w Ośrodku Wypoczynkowym POLONEZ w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim.


W dniach 18-19 października 2010 r. odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „JĘZYK – RYTUAŁ – PŁEĆ„. Organizatorami konferencji była Komisja Językoznawcza Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego i Katedra Germanistyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy współpracy Instytutu Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej oraz Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.