Walne Zebranie 28.03.2019 r.

Szanowni Państwo

Zarząd Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego

uprzejmie zaprasza na 

Walne Zebranie sprawozdawcze Członków BTN,

które odbędzie się 

 28 marca 2019 roku o godz. 1700


w Sali Urzędu Miasta im. W. Łochowskiego, 

przy ul. Jezuickiej 2 w Bydgoszczy.

W programie spotkania, w ramach BKWZ nr 140

Jerzy Derenda

Prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszcz

wygłosi wykład nt.:

„Moja Bydgoszcz”

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRADWalnego Zebrania sprawozdawczego Członków BTN
1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego obrad
3. Sprawy proceduralne – przyjęcie porządku obrad, – stwierdzenie prawomocności obrad, – powołanie protokolanta.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania 15.03.2018
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności statutowej BTN za rok 2018
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej BTN za rok 2018
8. Dyskusja nad Sprawozdaniami
9. Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2018 rok
10. Wolne wnioski
11. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania Wykład w ramach 140 sesji BKWZ: Prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy Pan Jerzy Derenda „Moja Bydgoszcz”
12. Zamknięcie obrad