Sesja 127

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe

zaprasza na wykład nt.:

SKUTECZNA REWITALIZACJA JEZIOR

który wygłosi

dr inż. Jacek Cieściński

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Katedra  Ekoinżynierii i Fizykochemii Środowiska

Sesja odbędzie się w siedzibie BTN, (II  piętro)

przy ul. Jezuickiej 4 w Bydgoszczy

16.02.2017 r. o godz. 1700