PKS XIV 2012

Spis treści: 

– Przedmowa- s.5
– Andrzej Michalski, Etapy rozwoju wyższych uczelni muzycznych w Polsce w latach 1945- 1964. Walka o światopogląd studentów wyższych szkół muzycznych w Polsce w latach 1945-1964 cz. V -s. 7
– Elżbieta Szubertowska, Twórca i wykonawca muzyki w świetle wybranych faktów historycznych- s. 21
– Marlena Winnicka, Twórczość fortepianowa Andrzeja Koszewskiego. Walory dydaktyczne- s.33
– Paweł A. Trzos, Wzory osobowe w muzycznej edukacji dziecka, Komunikat z badań – s.45
– Beata Bonna, Muzyka w okresie prenatalnym. Zaangażowanie kobiet w ciąży we wspieranie rozwoju muzycznego dziecka- s.55
– Ewa Górecka, Aksjologia a emocje. O poezji Gałczyńskiego – s.69
– Elżbieta Szubertowska, Recenzja książki Beaty Bonny, Podstawy Gordonowskiej metody zespołowego nauczania na instrumentach muzycznych, wyd UKW -s.85