PKS XIII 2011

Spis treści: 

– Przedmowa Elżbieta Szubertowska
– Etapy rozwoju wyższych uczelni muzycznych w Polsce w latach 1945-1964. Kształtowanie się ustojuu wyższego szkolnictwa muzycznego (1945-1964) cz.III – s.7
– Andrzej Michalski, osiągnięcia naukowe i artystyczne kadry wyższego szkolnictwa muzycznego w PRL (1945-1964) cz. IV -s. 13
– Marlena Pietrzykowska- Winnicka, Muzyka Chopina inspiracją dla poskich muzyków jazzowych, s.27
– Elzbieta Szubertowska, Narodowy i uniwersalny aspekt twórczości Fryderyka Chopina
– Lidia Stróżecka, Funkcje i cele muzykoterapii w autyzmie wczesnodziecięcym, s.43
– Gabriela Kozłowska-Bylińska, kompetencja komunikacyjna dzieci kończących etap początkowy nauki gry na instrumencie na podstawie badań, s.55
– Beata Bonna, Uczestnictwo młodzieży akademickiej w kulturze na podstawie badań, s.71
– Ewa Górecka, Od madrygału do zymfonii- terminy muzyczne i ich funkcje w liryce Joanny Pollakówny, s.81
– Anna Stempka Krzyż syntezą poezji Jana Twardowskiego, s. 95