PKS XII 2010

Spis treści:

– Przedmowa Elżbieta Szubertowska- s.5
– Ideały wychowawcze jako źródło celów wychowania w polskim szkolnictwie muzycznym w latach 1918-1989 Andrzej Michalski -s.7 
– Gdańskie środowisko kulturalne po II wojnie światowej Marlena Pietrzykowska -s. 23 
– Publiczność jako ważne ogniwo w kulturze muzycznej Elżbieta Szubertowska- s.37
– Słuchacze muzyki reggea a przejawy Ruchu Rastafari w Polsce na podstawie badań Beata Bonna – s.53
– Wpływ muzyki na rozwój osób niepełnosprawnych intelektualnie Gabriela Kozłowska – s. 63