PKS VIII 2005

Spis treści:

– Marlena Pietrzykowska, Muzyka na fortepian Ryszarda Kwiatkowskiego, s. 7
– Andrzej Michalski, Model kształcenia muzyków przed mała reformą systemu edukacji muzycznej w PRL, s. 19
– Andrzej Michalski, Model szkolnictwa muzycznego po 1966 roku w PRL, s. 31
– Beata Bonna, Środowiskowe uwarunkowania aktywności muzycznej młodzieży, s. 51
– Beata Bonna, Aktywność muzyczna młodzieży- relacja z badań, s. 61
– Elżbieta Szubertowska, Opera w aktywności muzycznej i opiniach młodzieży, s. 80