PKS VII 2004

Spis treści:

– Wstęp -s.5
– Konrad Pałubicki- kompozytor i pedagog -s.7
– Wykaz kompozycji Konrada Pałubickiego według gatunków -s.22
– Wykaz absolwentów Konrada Pałubickiego -kompozycja -s.40 
 – Nagrody i wyróżnienia dla Konrada Pałubickiego- s.41
– Stan źródeł do dziejów wychowania artystycznego w Polsce po 1945 r., ich dostępność, kompletność i stan techniczny-s.43
– Szkic inwentarza tytułów zespołu akt Ministerstwa Kultury i Sztuki w Archiwum Akt Nowych w Warszawie (2003 r.)
– Edukacja artystyczna na tle rozwoju myśli polityczno -oświatowej w Polsce po 1945 r. -s.63
– Polityka oświatowa państwa – s.63
– Polityka państwa wobec edukacji artystycznej – s.68
– Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego – s.72
– Współczesne problemy aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej- s.83
– Uczestnictwo w kulturze – treść i zakres pojęcia
– Formy uczestnictwa w kulturze muzycznej – s.86
– Aktualna sytuacja uczestnictwa w kulturze muzycznej- kierunki, treści i uwarunkowania – .87
– Formy umuzykalniania i ich wpływ na kształtowanie obrazu ojczyzny  dzieci w przedszkolu- s. 97
– Efekty wychowawcze w zakresie kształtowania obrazu ojczyzny przez umuzykalnianie -relacje z badań