PKS VI 2003

Spis treści:

– Wstęp- s.5
– Doświadczenia muzyczne młodzieży bydgoskiej w świetle badań testowych- s.7
– Teoretyczna orientacja młodzieży w dziejach i dorobku kultury muzycznej- s.7
– Podstawowe umiejętności słuchowe badanej młodzieży- s.19
– Studium porównawcze wybranych wyników wcześniejszych i aktualnych badań nad percepcją- s.27
– Identyfikacja faktury utworu muzycznego -s.28
– Identyfikacja formy muzycznej-s.30