PKS IX 2006

Spis treści:

– Przedmowa – s.5
– Andrzej Michalski, Szkolnictwo muzyczne do Zjazdu Poznańskiego -s.7
– Andrzej Michalski, Statystyczne ujęcie wybranych problemów szkolnictwa artystycznego w Polsce w latach 1945-1965- s.17
– Marlena Pietrzykowska, Problemy wykonawcze i aspekty  dydaktyczne w wybranych utworach fortepianowych kompozytorów bydgoskich- s.33
– Elżbieta Szubertowska, Uwarunkowania aktywności i zainteresowań muzycznych- s.43