Prace Komisji Historii

Prace Komisji Historii: Rozważania i badania z perspektywy 90. rocznicy powrotu Pomorza i Kujaw Północnych do Macierzy, t. XXII – 20 zł

Prace Komisji Historii: Wojsko a społeczeństwo na Kujawach i Pomorzu t. XXI – 20 zł

Prace Komisji Historii: Kujawsko pomorskie rodowody wybitnych uczonych t. XX – 20 zł 


Prace Komisji Historii: Rok 1945 na Kujawach i Pomorzu t. XIX – 20 zł


Prace Komisji Historii: Demokracja i samorządność na Kujawach i Pomorzu w dobie nowożytnej t. XVIII – 15 zł