Prace Komisji Filozofii

Prace Komisji Filozofii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego i bydgoskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego publikowane są na stronie internetowej:

www.filo-sofija.pl.