Historia Bydgoszczy 1945-1956. Tom III

Ukazała się niezwykle interesująca publikacja pt. „Historia Bydgoszczy 1945-1956. Tom III”. Obecny wolumin jest kontynuacją wielkiego projektu Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego polegającego na wydaniu całościowej historii Bydgoszczy, obejmującej najstarsze dzieje miasta aż do czasów współczesnych.

Serdecznie zachęcamy do zakupu książki w promocyjnej cenie w biurze BTN przy ul. Jezuickiej 4 lub w księgarni KODEKS przy ul. Jezuickiej 3

Spis treści – 

alt

Czasopismo pt. „Ekologia i Technika” (ISSN 1230-462X) wydawane przez Bydgoskie Towarzystwo Naukowe pozytywnie przeszło proces ewaluacji prestiżowego ICI Journals Master List 2014, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 34.06 pkt.

Paszport czasopisma w bazie ICI Journals Master List znajduje się TUTAJ.

Zapraszamy na www.ePNP.pl. Zaloguj się po wiedzę! (na platformie zostały umieszczone niektóre publikacje naszego Towarzystwa, m.in. czasopismo naukowe Ekologia i Technika – numery z 2009-2014, Prace Komisji Językoznawczej, Prace Komisji Historii, Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska, Prace Komisji Sztuki, BKWZ 2002-2012, Słownik biograficzny naukowców bydgoskich).

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności naukowej Uczelni, Instytutów naukowych, Stowarzyszeń i Towarzystw naukowych oraz szersza popularyzacja wyników prowadzonych badań w skali kraju i za granicą. W bazie epnp.pl znajdują się publikacje darmowe, jak i udostępnione za niewielką opłatą (w wysokości 45% ceny netto książki w wersji papierowej). Ze zbiorów epnp.pl można korzystać z każdego miejsca z dostępem do Internetu, a na stanowiskach komputerowych instytucji uczestniczących w projekcie by WordFly pobieranie całej zawartości bazy jest całkowicie bezpłatne.

Zapraszamy do świata e-booków!

Realizator projektu:  
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok

logo wyższa szkoła ekonomiczna w białymstoku

e-mail: ebook@wse.edu.plwww.ebook-wse.plwww.epnp.pl

epublikacje nauki polskiej