Wykłady BKWZ Sesja 144 – wykład: POŚWIĘCIŁEM SIĘ DLA „NAUKI I PRAKTYKI”