Autor: <span>Mścisław Śrutek</span>

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe zaprasza na wykład nt.:  RYTM – FUNDAMENT MUZYKI. JAK GO DOSTRZEC W NASZYM OTOCZENIU? który wygłosi prof. dr hab. Piotr Biskupski Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w…

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, chcąc upamiętnić osobę i dorobek naukowy zmarłego w 2022 r. profesora Stanisława Salmonowicza, ustanowił nagrodę jego imienia. Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Profesora Stanisława Salmonowicza przyznawana będzie…

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe zaprasza na wykład nt.:  TRANSFORMACJA ENEREGTYCZNA, KOGO DOTYCZY I KTO JEST NIĄ ZAINTERESOWANY który wygłosi dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. PBŚ Prezes Stowarzyszenia Elektryków PolskichZakład Metrologii…

Rada Miasta Bydgoszczy ogłosiła rok 2023 Rokiem Andrzeja Szwalbego. W tym roku świętujemy setną rocznicę urodzin Andrzeja Szwalbego, honorowego obywatela naszego miasta, budowniczego potęgi muzycznej Bydgoszczy.

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe zaprasza na wykład nt.:  POTENCJAŁ UNIVERSITY OF VIRGINIA W CHARLOTTESVILLE (USA) W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ który wygłoszą dr inż. Katarzyna Kazimierska-Drobny dr hab. inż. Marek Macko, prof.…

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe zaprasza na wykład nt.:  KONFLIKTY NA LINII USA-CHINY-ROSJA, A KIERUNEK EWOLUCJI PORZĄDKU ŚWIATOWEGO który wygłosi dr hab. Łukasz Jureńczyk, prof. UKW Kierownik Katedry Polityki Bezpieczeństwa Wydział Nauk…

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe zaprasza na wykład nt.:  NAUKA I DYDAKTYKA W KRAINIE FIORDÓW który wygłosi Prof. dr hab. inż. Antoni Bukaluk fizyk, profesor nauk technicznych, nauczyciel akademicki i były rektor…